Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolenie pracowników, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - szkolenie pracowników
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 132 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 132 poz. 931
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 127 poz. 884
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Wywiadu skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 107 poz. 731
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 31 poz. 216
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 230 poz. 1956
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 216 poz. 1824
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1410
  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 168 poz. 1407
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 104 poz. 873
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 21 poz. 173
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 246 poz. 2469
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 135 poz. 1446
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 193 poz. 1892
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: