Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolenie funkcjonariuszy Policji i służb specjalnych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - szkolenie funkcjonariuszy Policji i służb specjalnych
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 126 poz. 877
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie szczególnych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 121 poz. 841
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 39 poz. 367
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 3 poz. 37
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 81 poz. 737
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: