Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 144 poz. 908
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotów kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 18 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 240 poz. 1756
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 240 poz. 1755
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 194 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 194 poz. 1404
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 215 poz. 2186
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 104 poz. 969
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 164 poz. 1190
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 124 poz. 820
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: