Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

świadczenia przedemerytalne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - świadczenia przedemerytalne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 15 poz. 105
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 112 poz. 941
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 102 poz. 852
  Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 262 poz. 2607
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 219 poz. 2222
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 210 poz. 2135
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 120 poz. 1252
  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 39 poz. 353
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 3 poz. 20
  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 84 poz. 948
  Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
  Więcej
 • Monitor Polski 2008
  nr 18 poz. 196
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
  Więcej
 • Monitor Polski 2006
  nr 13 poz. 185
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 11 poz. 234
  Komunikat Prezesa Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu od dnia 1 marca 2005 r., stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: