Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Straż Pożarna, Graniczna, Służba Celna, Więzienna, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Straż Pożarna, Graniczna, Służba Celna, Więzienna
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 86 poz. 521
  Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 53 poz. 311
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 82 poz. 558
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 96 poz. 667
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 234 poz. 1997
  Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 156 poz. 1641
  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1520
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 207 poz. 1761
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 118 poz. 1015
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 144 poz. 968
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowych zasad wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 135 poz. 634
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: