Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 79 poz. 856
  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 14 poz. 125
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: