Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rybołówstwo i transport morski, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - rybołówstwo i transport morski
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 167 poz. 1752
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 52 poz. 522
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1980
  nr 6 poz. 17
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1979
  nr 14 poz. 96
  Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: