Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Roboty publiczne i prace interwencyjne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - roboty publiczne i prace interwencyjne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 510
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 210 poz. 1745
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 122 poz. 1143
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 80 poz. 491
  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: