Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 29 poz. 172
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 245 poz. 1810
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 242 poz. 1776
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 230 poz. 1695
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 230 poz. 1694
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 226 poz. 1675
  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r, o kulturze fizycznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 210 poz. 1540
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 93 poz. 627
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 5 poz. 40
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegreacyjnego w stosunku do osób uzależnionych , umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 239 poz. 1738
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 179 poz. 1485
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 74 poz. 657
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 31 poz. 267
  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 19 poz. 167
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: