Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przerywany czas pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przerywany czas pracy
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 194 poz. 1436
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 100 poz. 696
  Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 216 poz. 1824
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 200 poz. 2047
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 92 poz. 879
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 169 poz. 1650
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 125 poz. 1161
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 47 poz. 401
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 5 poz. 46
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 230 poz. 1929
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 219 poz. 1841
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 109 poz. 962
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 99 poz. 896
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 19 poz. 192
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 118 poz. 1263
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: