Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 239 poz. 1739
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 155 poz. 1114
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1410
  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 168 poz. 1407
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 124 poz. 1038
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 62 poz. 555
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 61 poz. 544
  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 236 poz. 2365
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 199 poz. 1936
  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 205 poz. 1734
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 51 poz. 613
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością
  Więcej
 • Monitor Polski 1995
  nr 33 poz. 410
  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: