Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Promieniowanie jonizujące, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - promieniowanie jonizujące
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 131 poz. 913
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 42 poz. 276
  Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 140 poz. 994
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 194 poz. 1625
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 102 poz. 1064
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 20 poz. 122
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: