Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawo pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/76
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - prawo pracy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 141 poz. 892
  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 136 poz. 857
  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 132 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 128 poz. 820
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 122 poz. 786
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 118 poz. 751
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 117 poz. 742
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 115 poz. 728
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 112 poz. 714
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 105 poz. 670
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 100 poz. 643
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 565
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 86 poz. 528
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 86 poz. 521
  Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: