Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Praktyki zawodowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - praktyki zawodowe
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 136 poz. 857
  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 203 poz. 1465
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek , położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek , położnych i grupowych praktyk pielęgniarek ,położnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 60 poz. 409
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 83 poz. 578
  Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 226 poz. 1943
  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 185 poz. 1912
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 126 poz. 1082
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 113 poz. 988
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 57 poz. 602
  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 69 poz. 815
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 120 poz. 767
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: