Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/5
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy wymiaru sprawiedliwości
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 117 poz. 742
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 112 poz. 714
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 105 poz. 670
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 100 poz. 643
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 73 poz. 434
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 61 poz. 384
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 31 poz. 191
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 30 poz. 184
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz zespołu egzaminacyjnego do przygotowania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 23 poz. 142
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania, sporządzania oraz przekazywania przez organy Policji informacji o zainteresowanym objęciem stanowiska komornika sądowego oraz kandydacie na stanowisko asesora komorniczego i aplikanta komorniczego oraz wzoru kwestionariusza tej informacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 23 poz. 141
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 21 poz. 129
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 88
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 85
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 7 poz. 39
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 226 poz. 1676
  Prawo ustroju sądów powszechnych z dnia 21 sierpnia 1996r.
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: