Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy urzędów państwowych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy urzędów państwowych
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 492
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 73 poz. 437
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 249 poz. 1856
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 506
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 246 poz. 1797
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 186 poz. 1373
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 170 poz. 1218
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 41 poz. 389
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wysokości ryczałtowego wynagrodzenia, jakie przysługuje członkom Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 222 poz. 2254
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegiów orzekających do spraw spornych działających w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 156 poz. 1641
  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 135 poz. 1442
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 120 poz. 1254
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 31 poz. 264
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 232 poz. 2324
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 83 poz. 763
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: