Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy służby zdrowia i pomocy społecznej, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy służby zdrowia i pomocy społecznej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 496
  Rozporządzenie MInistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 85
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 109 poz. 755
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 14 poz. 89
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 149 poz. 1076
  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 178 poz. 1837
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 188 poz. 1582
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 108 poz. 957
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 52 poz. 543
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 1 poz. 2
  Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw
  Więcej
 • Monitor Polski 1990
  nr 29 poz. 227
  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: