Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy służby zdrowia, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy służby zdrowia
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 775
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia ratowników medycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 77 poz. 525
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 60 poz. 408
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 191 poz. 1410
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 22 poz. 168
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 45 poz. 434
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 200 poz. 2047
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 53 poz. 531
  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 30 poz. 300
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 17 poz. 78
  Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 94 poz. 470
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 52 poz. 248
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 69 poz. 406
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1984
  nr 37 poz. 197
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1972
  nr 17 poz. 123
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: