Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy służby cywilnej, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy służby cywilnej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 249 poz. 1856
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 506
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 505
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 69 poz. 453
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 13 poz. 82
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 246 poz. 1798
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 246 poz. 1797
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 216 poz. 1584
  Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 124 poz. 1153
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 86 poz. 953
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 110 poz. 1255
  Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 48 poz. 566
  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
  Więcej
 • Monitor Polski 2002
  nr 46 poz. 683
  Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: