Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy samorządowi, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy samorządowi
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 73 poz. 430
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 186 poz. 1373
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 146 poz. 1223
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 146 poz. 1222
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 109 poz. 960
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1593
  Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1591
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 66 poz. 800
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 61 poz. 710
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: