Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy samorządowi, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy samorządowi
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 55 poz. 361
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 216 poz. 1584
  Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 146 poz. 1223
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 146 poz. 1222
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 236 poz. 1991
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 236 poz. 1990
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 113 poz. 984
  Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 109 poz. 960
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1593
  Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1592
  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1591
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1590
  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 14 poz. 125
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 57 poz. 336
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 32 poz. 191
  Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 10 maja 1990 r.
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: