Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy przemysłu maszynowego, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy przemysłu maszynowego
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 197 poz. 1430
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 409
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1977
  nr 14 poz. 53
  Konwencja nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia maszyn, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1954
  nr 15 poz. 58
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1954
  nr 13 poz. 51
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1951
  nr 65 poz. 447
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1951
  nr 22 poz. 174
  Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1950
  nr 25 poz. 223
  Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: