Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy naukowi, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy naukowi
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 142 poz. 1513
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 43 poz. 408
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 118 poz. 1264
  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 113 poz. 1212
  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 21 września 2001 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 33 poz. 388
  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 75 poz. 469
  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk
  Więcej
 • Monitor Polski 1979
  nr 20 poz. 116
  Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: