Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy kultury i sztuki, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy kultury i sztuki
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 242 poz. 2422
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 52 poz. 626
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 45 poz. 446
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 26 poz. 234
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 35 poz. 151
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 29 poz. 205
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: