Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych, naukowi, szkolnictwo, diagnostycy laboratoryjni, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych, naukowi, szkolnictwo, diagnostycy laboratoryjni
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 58 poz. 391
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 236 poz. 1707
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 674
  Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 226 poz. 2295
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 118 poz. 1264
  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 33 poz. 388
  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 75 poz. 469
  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: