Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Praca na statkach, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - praca na statkach
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 52 poz. 522
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 199 poz. 1949
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 194 poz. 1904
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia poziomu leczenia na jednostkach pływających
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 194 poz. 1895
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypoczynku pracowników na morskich statkach handlowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 116 poz. 1098
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 50 poz. 427
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 197 poz. 1666
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 61 poz. 258
  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: