Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ośrodki szkoleniowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/4
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - ośrodki szkoleniowe
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 132 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 126 poz. 877
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie szczególnych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 78 poz. 527
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 507
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie szkoleń w służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 13 poz. 82
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 239 poz. 1739
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 155 poz. 1114
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 132 poz. 931
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 127 poz. 884
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Wywiadu skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 121 poz. 841
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 107 poz. 731
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 31 poz. 216
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 230 poz. 1956
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 216 poz. 1824
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
  Więcej
nowsze 1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: