Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Odpowiedzialność materialna w prawie pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - odpowiedzialność materialna w prawie pracy
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 6 poz. 51
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 188 poz. 1848
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 110 poz. 1043
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 70 poz. 642
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 138 poz. 1557
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 89 poz. 967
  Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 70 poz. 826
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 50 poz. 584
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 53 poz. 548
  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 143 poz. 663
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 143 poz. 662
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: