Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Niewypłacalność pracodawcy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - niewypłacalność pracodawcy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 27 poz. 159
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 53 poz. 356
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 158 poz. 1121
  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: