Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ewidencjonowanie czasu pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - ewidencjonowanie czasu pracy
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 107 poz. 737
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 92 poz. 879
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 194 poz. 1895
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypoczynku pracowników na morskich statkach handlowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 166 poz. 1608
  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 116 poz. 1098
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 139 poz. 1169
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 21 poz. 94
  Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 62 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: