Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Dyscyplinarne postępowanie, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/5
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - dyscyplinarne postępowanie
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 86 poz. 521
  Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 73 poz. 443
  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 53 poz. 311
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 7 poz. 39
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1701
  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 226 poz. 1676
  Prawo ustroju sądów powszechnych z dnia 21 sierpnia 1996r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 226 poz. 1675
  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r, o kulturze fizycznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 136 poz. 959
  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 89 poz. 589
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 82 poz. 558
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 73 poz. 484
  Ustawa z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 58 poz. 391
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 43 poz. 277
  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 246 poz. 1797
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 236 poz. 1707
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: