Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Dni wolne od pracy, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - dni wolne od pracy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 122 poz. 786
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 190 poz. 1360
  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 505
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 14 poz. 89
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 161 poz. 1138
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 674
  Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 22 poz. 181
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 241 poz. 2416
  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 202 poz. 2076
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 922
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 25 poz. 219
  Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z dnia 23 stycznia 2004 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 15 poz. 142
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 7 poz. 63
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 177 poz. 1726
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 159 poz. 1547
  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 r.
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: