Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Bezrobocie, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - bezrobocie
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 47 poz. 275
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 18 poz. 114
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1566
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 196 poz. 1421
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 176 poz. 1243
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 158 poz. 1108
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie programów regionalnych i projektów lokalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 76 poz. 510
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 47 poz. 315
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 47 poz. 314
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standartów usług rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 156 poz. 1116
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1004
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1003
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 141 poz. 1002
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 36 poz. 245
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: