Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ulgi i zwolnienia podatkowe, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo finansowe i bankowe - ulgi i zwolnienia podatkowe
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 116 poz. 734
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 78 poz. 468
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 53 poz. 316
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 245 poz. 1809
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 236 poz. 1738
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 233 poz. 1713
  Rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2007 r. sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1555
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2008 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1370
  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 182 poz. 1301
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 179 poz. 1266
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 158 poz. 1106
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 151 poz. 1077
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów ( przychodów)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 148 poz. 1045
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sieprnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 110 poz. 758
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 71 poz. 476
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe , odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000zł
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: