Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Podatki i opłaty lokalne, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo finansowe i bankowe - podatki i opłaty lokalne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 88 poz. 539
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 249 poz. 1851
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 205 poz. 1484
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 102 poz. 696
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 79 poz. 533
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 142 poz. 1023
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 121 poz. 844
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 8 poz. 60
  Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 107 poz. 1138
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 80 poz. 717
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 41 poz. 361
  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 142 poz. 1590
  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 105 poz. 1115
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 111 poz. 1291
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: