Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Podatki, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/23
Prawo finansowe i bankowe - podatki
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 144 poz. 900
  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 143 poz. 894
  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 849
  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 844
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 116 poz. 734
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 113 poz. 720
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 88 poz. 539
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 78 poz. 468
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 77 poz. 457
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 74 poz. 447
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7%
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 74 poz. 446
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3%
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 74 poz. 445
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 74 poz. 444
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 59 poz. 361
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 55 poz. 336
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: