Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Opłaty skarbowe, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/4
Prawo finansowe i bankowe - opłaty skarbowe
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 849
  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 88 poz. 539
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1700
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 191 poz. 1370
  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 187 poz. 1330
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 155 poz. 1095
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 128 poz. 883
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 111 poz. 765
  Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 89 poz. 594
  Ustawa z dnia 30 maja 2007r. o rezerwach państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 77 poz. 514
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 70 poz. 473
  Ustawa z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 68 poz. 450
  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 36 poz. 233
  Ustawa z dnia 22 czerwca 2002 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 36 poz. 229
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 225 poz. 1635
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
  Więcej
nowsze 1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: