Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kredyt mieszkaniowy, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo finansowe i bankowe - kredyt mieszkaniowy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 93 poz. 589
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1556
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 221 poz. 1618
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprecentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 183 poz. 1354
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 119 poz. 1115
  Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 65 poz. 600
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 58 poz. 511
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom, realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 51 poz. 441
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 47 poz. 403
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie wzoru formularza zbiorczego rozliczenia dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 230 poz. 1922
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 85 poz. 928
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 122 poz. 1310
  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 98 poz. 1070
  Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 82 poz. 522
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 68 poz. 330
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: