Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kontrola podatkowa, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo finansowe i bankowe - kontrola podatkowa
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 133 poz. 844
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 101 poz. 677
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 166 poz. 1392
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 133 poz. 1119
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 8 poz. 60
  Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 121 poz. 1267
  Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 117 poz. 1223
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 748
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 65 poz. 598
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 8 poz. 65
  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 232 poz. 2324
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 209 poz. 2027
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 65 poz. 611
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: