Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Banki spółdzielcze, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo finansowe i bankowe - banki spółdzielcze
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 267 poz. 2648
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 169 poz. 1649
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 16 poz. 176
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 119 poz. 1252
  Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 64 poz. 330
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 5 poz. 26
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie warunków przekazania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. części majątku bankom regionalnym
  Więcej
 • Monitor Polski 1995
  nr 29 poz. 340
  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: