Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Zabytki, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo dla każdego - zabytki
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 156 poz. 1118
  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 673
  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 240 poz. 2027
  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 261 poz. 2603
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 212 poz. 2153
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 202 poz. 2073
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 75 poz. 706
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 71 poz. 650
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 30 poz. 259
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1568
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 80 poz. 717
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 38 poz. 454
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 23 poz. 121
  Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1985
  nr 21 poz. 90
  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: