Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Obowiązek szkolny, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo dla każdego - obowiązek szkolny
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 188 poz. 1947
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 23 poz. 225
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkole, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: