Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kuratorzy oświaty, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo dla każdego - kuratorzy oświaty
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 253 poz. 2129
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 227 poz. 2248
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 227 poz. 2247
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 84 poz. 779
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 164 poz. 1169
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 12 poz. 67
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: