Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 116 poz. 975
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 57 poz. 497
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez tę Agencję
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 41 poz. 398
  Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 30 poz. 255
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 27 poz. 223
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 4 poz. 21
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 4 poz. 19
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego i odpłatności za to zakwaterowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 269 poz. 2676
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 264 poz. 2638
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 245 poz. 2460
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 236 poz. 2366
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 148 poz. 1558
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 50 poz. 486
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 17 poz. 191
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: