Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 241 poz. 2033
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 236 poz. 2366
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych, wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego opłat pośrednich w okresie wykonywania prac remontowych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 120 poz. 1028
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 100 poz. 919
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: