Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Dodatki mieszkaniowe, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - dodatki mieszkaniowe
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 674
  Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 31 poz. 266
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 119 poz. 1116
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 156 poz. 1828
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 156 poz. 1817
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 71 poz. 734
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 56 poz. 585
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: