Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Czynsze, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - czynsze
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 250 poz. 1873
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 31 poz. 266
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 140 poz. 1351
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 60 poz. 535
  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 35 poz. 304
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 215 poz. 1820
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 210 poz. 1791
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 122 poz. 1048
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostałych w zarządzie Straży Granicznej, oraz sposobu obliczania wysokości czynszu najmu za te lokale
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 99 poz. 897
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 80 poz. 728
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 71 poz. 734
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 88 poz. 559
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 16 poz. 93
  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: