Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Urzędy probiercze, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - urzędy probiercze
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 94 poz. 914
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez pracowników administracji probierczej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 6 poz. 47
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 177 poz. 1728
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów probierczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 59 poz. 521
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 81 poz. 883
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 55 poz. 249
  Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo probiercze
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: