Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/8
Kodeksy - umowy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 88 poz. 539
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 28 poz. 165
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 11 poz. 70
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 10 poz. 57
  Konwencja o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r., oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich sporządzona w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 250 poz. 1873
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1700
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 223 poz. 1655
  Prawo zamówień publicznych z dnia 20 listopada 2007 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 91 poz. 612
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 82 poz. 557
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 77 poz. 514
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 70 poz. 474
  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 43 poz. 277
  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 5 poz. 38
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 169 poz. 1199
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Adres publikacyjny: