Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 80 poz. 482
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 3 poz. 15
  Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 3 poz. 25
  Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 101 poz. 926
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: